Giới thiệu
Giới thiệu về công ty Web30s Bộ máy tổ chức Tầm nhìn - sứ mệnh Đối tác
Dịch vụ
Dịch vụ thêm 10 lần thứ 3000 Hướng dẫn mua hàng Thu mua máy cũ Công tác viên Dịch vụ Web mở rộng khác
Thông tin
Điều Khoản & Điều Kiện Chính Sách Riêng Tư Thỏa Thuận Người Dùng Chính sách đổi trả Chính sách bảo hành
Bộ máy tổ chức

Giám đốc

  • Nguyễn Văn A
  • Nguyễn Văn B
  • Trương Thị Na

Bộ phận nhân sự

  • Trưởng phòng nhân sự: Đào Thị Thu
  • Trưởng phòng MA: Lưu Bích

Bộ phận chăm sóc khách hàng

  • Chuyên viên: Nguyễn Hải Phong
  • Tư vấn kỹ thuật: Nguyễn Đông A
Thiết Kế Website bởi P.A Việt Nam